Reciclaxe Castelao

Sabemos que o reciclar supón un conxunto de vantaxes que nos beneficia a todos, como pode ser un aforro de recursos e de enerxía, unha diminución da contaminación, alongar a vida dos materiais, evitar a deforestación, reducir nun 80% o espazo que ocupan os desperdicios etc..., por iso o centro xunto co concello de Vigo levou a cabo unha charla informativa titulada "Convírtete nun heroe dá reciclaxe". Neste espazo expoñemos as fotos realizadas a todo ou centro e unha gravación onde explica detalladamente como reciclar correctamente. Invitámosvos a que o vexan e así dende casa axudar aos nosos fillos a reciclar dun xeito correcto.

Comentarios