Materiais e recursos para a aula.

Nesta pàxina podedes compartir recursos didácticos. Trátase de colaborar coa mellora da calidade do ensino fornecendo materiais para traballar nas aulas os diferentes contidos do currículo e temas transversais:
Saúdos


Comentarios